آموزش تجوید سطح یک با ارائه برنامه روزانه+دانلود فایل ها با لینک مستقیم

برنامه روزانه آموزش تجوید از صفر تا صد.اگر چنانچه تمایل دارید هنگام گوش کردن به فایل های صوتی متن را هم پیش رو داشته باشید از دو جلد کتاب حلیه القرآن اثر استاد موسوی بلده استفاده کنید که البته این نکته کاملا اختیاری است.  از سطح 1 آغاز میکنیم:

 

روز1-شنبه:مقدمه( دانلود )-ورود به مبحث درس( دانلود ).

 

روز2

-یکشنبه:طرق وقف( دانلود  ).

 

 روز3-دوشنبه:وقف اسکان( دانلود )-علامت های وقف( دانلود  ).

 

روز4-سه شنبه:همزه وصل( دانلود )-ادامه همزه وصل( دانلود ).

 

روز5-چهارشنبه:انواع قراءات و روش ترتیل( دانلود )-روش تحقیق و تدویر( دانلود )- روش تحدیر یا حدر( دانلود ).

 

روز6-پنجشنبه+روزهفتم-جمعه:مرور نکات این هفته.روز7:-.

 

روز8-شنبه:حرکات کوتاه و کشیده( دانلود ).

 

 روز9-یکشنبه:اسامی حروف( دانلود)-تلفظ حروف( دانلود )-ادامه تلفظ حروف( دانلود ).

 

روز10-دوشنبه:تلفظ ض و ظا( دانلود ).

 

روز11-سشنبه:تلفظ ع غ و( دانلود ).

 

 روز12-چهارشنبه:تکرار برنامه روزهای 8و9 .

 

روز13-پنجشنبه:تکرار برنامه روزهای 10و11.

 

 روز14-جمعه:مرور کلیه نکات تا اینجا. 

 

روز15-شنبه:صفات حروف( دانلود ).

 

روز16-یکشنبه:قلقله,لین,غنه(دانلود ).

 

روز17-دوشنبه:تفخیم و ترقیق( دانلود )-تفخیم و ترقیق را( دانلود ).

 

روز18-سشنبه:ادغام و انواع آن( دانلود ).

 

 روز19-چچهارشنبه:احکام نون ساکنه( دانلود)-احکام تنوین و نون ساکنه( دانلود ).

 

روز20-پپنجشنبه:مرور نکات این هفته.

 

روز21-جمعه:مرور کلیه نکات تا اینجا. 

 

روز22-شنبه:اقلاب و اخفاء( دانلود ).

 

روز23-یکشنبه:احکام میم ساکنه( دانلود ).

 

روز24-دوشنبه:سکت( دانلود ).

 

روز25-سشنبه:انواع مد( دانلود )-منفصل و عارض( دانلود )-مد لازم و مد لین( دانلود ).

 

روز26-چهارشنبه:تکرار برنامه روز22و23. 

 

روز27-پپنجشنبه:تکرار برنامه روز25.

 

 روز28-جمعه:مرور کلیه نکات تجوید سطح 1.

 

 &در پست بعدی برنامه را با تجوید سطح 2ادامه میدهیم ان شاالله&...