آموزش صوت و لحن استاد غلام رضا شاه میوه

آموزش الحان قرآنی استاد غلام رضا شاه میوه در 6جلسه میتواند برای افراد سطح متوسط به بالا بسیار مفید باشد,شما میتوانید این جلسات را در ادامه مطلب با لینک مستقیم دانلود کنید،و در پست های بعدی منتظر آموزش های بسیار تخصصی تر از استاد شاه میوه باشید. 

عنوان دریافت

جلسه اول 5.23m
جلسه دوم 5.10m
جلسه سوم 5.22m
جلسه چهارم 5.35m
جلسه پنجم 5.39m
جلسه ششم 5.30m


منبع:www.miaadqom.com