دانلود ترتیل استاد شهریار پرهیزگار به تفکیک سوره و جزء و صفحه با کیفیت عالی

دانلود ترتیل استاد شهریار پرهیزگار با کیفیت بالا تقدیم به کسانی که میخواهند یک ترتیل بسیار زیبا و پر فراز و نشیب را گوش دهند که احیانا اگر کار حفظ انجام میدهند به اسانی ایات در ذهن انها جای گیرد یا اگر میخواهند خوب ترتیل خوانی مقامات قرانی را فرا گیرند این کار برای انها اسان شود و...

ترتیل به تفکیک سوره تکمیل

ترتیل به تفکیک جزء تکمیل
ترتیل به تفکیک صفحه تکمیل

اخرین تغییرات(5مرداد94):

لینک های دانلود به تفکیک سوره:


عنوان زمان
سوره فاتحه0:49
سوره بقره2:10:04
سوره آل عمران1:16:56
سوره نساء1:21:34
سوره مائده1:01:36
سوره انعام1:02:20
سوره اعراف1:15:28
سوره انفال28:00
سوره توبه54:58
سوره یونس34:07
سوره هود40:47
سوره یوسف17:46
سوره رعد17:46
سوره ابراهیم17:51
سوره حجر12:54
سوره نحل38:25
سوره اسراء29:30
سوره کهف30:47
سوره مریم18:07
سوره طه23:38
سوره انبیاء23:45
سوره حج24:28
سوره مومنون23:10
سوره نور29:25
سوره فرقان17:49
سوره شعراء25:48
سوره نمل22:52
سوره قصص28:41
سوره عنکبوت20:10
سوره روم17:35
سوره لقمان11:06
سوره سجده8:19
سوره احزاب27:06
سوره سبأ17:24
سروه فاطر15:15
سوره یس14:48
سوره صافات16:05
سوره زمر22:33
سوره ص13:03
سوره غافر23:35
سوره فصلت17:18
سوره شوری17:13
سوره زخرف17:22
سوره دخان7:21
سوره جاثیه9:26
سوره احقاف11:38
سوره محمد9:54
سوره فتح10:10
سوره حجرات06:46
سوره ق06:28
سوره ذاریات07:06
سوره طور06:16
سوره نجم07:15
سوره قمر06:43
سوره رحمن07:59
سوره واقعه07:57
سوره حدید10:37
سوره مجادله09:50
سوره حشر08:43
سوره ممتحنه07:05
سوره صف04:05
سوره جمعه03:08
سوره منافقون03:28
سوره تغابن04:21
سوره طلاق05:46
سوره تحریم05:15
سوره ملک06:40
سوره قلم06:43
سوره حاقه05:42
سوره معارج04:45
سوره نوح04:33
سوره جن05:26
سوره مزمل04:08
سوره مدثر05:36
سوره قیامه03:14
سوره انسان05:35
سوره مرسلات04:30
سوره نبأ03:45
سوره نازعات03:46
سوره عبس03:04
سوره تکویر02:04
سوره انفطار01:39
سوره مطففین03:28
سوره انشقاق02:15
سوره بروج02:18
سوره طارق01:30
سوره اعلی01:40
سوره غاشیه02:03
سوره فجر3:05
سوره بلد1:46
سوره شمس01:18
سوره لیل01:41
سوره ضحی0:59
سوره شرح0:35
سوره تین0:48
سوره علق0:35
سوره قدر0:39
سوره بینه02:00
سوره زلزله0:58
سوره عادیات01:01
سوره قارعه01:00
سوره تکاثر0:46
سوره عصر0:22
سوره همزه0:46
سوره فیل0:35
سوره قریش0:32
سوره ماعون0:42
سوره کوثر0:20
سوره کافرون0:36
سوره نصر0:29
سوره مَسَد0:33
سوره اخلاص00:20
سوره الفلق00:27
سوره ناس00:41


لینک های دانلود به تفکیک جزء:


عنوان زمان
شهریار پرهیزگار | جزء 100:51:16
شهریار پرهیزگار | جزء 200:57:24
شهریار پرهیزگار | جزء 300:59:59
شهریار پرهیزگار | جزء 401:01:58
شهریار پرهیزگار | جزء 501:00:25
شهریار پرهیزگار | جزء 600:56:29
شهریار پرهیزگار | جزء 700:57:43
شهریار پرهیزگار | جزء 800:54:19
شهریار پرهیزگار | جزء 900:55:16
شهریار پرهیزگار | جزء 1000:56:03
شهریار پرهیزگار | جزء 1100:53:24
شهریار پرهیزگار | جزء 1200:57:26
شهریار پرهیزگار | جزء 1300:50:30
شهریار پرهیزگار | جزء 1400:49:57
شهریار پرهیزگار | جزء 1500:54:30
شهریار پرهیزگار | جزء 1600:52:25
شهریار پرهیزگار | جزء 1700:49:13
شهریار پرهیزگار | جزء 1800:53:28
شهریار پرهیزگار | جزء 1900:55:29
شهریار پرهیزگار | جزء 2000:52:33
شهریار پرهیزگار | جزء 2100:54:09
شهریار پرهیزگار | جزء 2200:54:40
شهریار پرهیزگار | جزء 2300:49:13
شهریار پرهیزگار | جزء 2400:53:51
شهریار پرهیزگار | جزء 2500:52:38
شهریار پرهیزگار | جزء 2600:49:28
شهریار پرهیزگار | جزء 2700:53:18
شهریار پرهیزگار | جزء 2800:52:24
شهریار پرهیزگار | جزء 2900:54:17
شهریار پرهیزگار | جزء 3000:54:08


لینک های دانلود به تفکیک صفحه:

سوره حمد(دانلود)صفحه2(دانلود)صفحه3(دانلود)صفحه4(دانلود)صفحه5(دانلود)صفحه6(دانلود) صفحه7(دانلود)

صفحه38(دانلود)

صفحه42(دانلود)


صفحه54(دانلود)

صفحه55(دانلود)

..دانلود کامل ترتیل استاد پرهیزگار به صورت فایل های zip شده در شش قسمت :

دانلود قسمت اول : از ابتدای سوره حمد تا انتهای سوره نساء
دانلود قسمت دوم : از ابتدای سوره مائده تا انتهای سوره توبه 
دانلود قسمت سوم : از ابتدای سوره یونس تا انتهای سوره مریم 
دانلود قسمت چهارم : از ابتدای سوره طه تا انتهای سوره سجده 
دانلود قسمت پنجم : از ابتدای سوره احزاب تا انتهای سوره ق 
دانلود قسمت ششم : از ابتدای سوره زاریات تا انتهای سوره ناس
پسورد فایل های zip شده: 

www.aviny.com


لینک های دانلود به تفکیک صفحه از منابع دیگر:

دانلود جزء اول قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 25.5 مگابایت


دانلود جزء دوم قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 27.5 مگابایت


دانلود جزء سوم قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 11.4 مگابایت


دانلود جزء چهارم قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 10.9 مگابایت

دانلود جزء پنجم قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 11 مگابایت


دانلود جزء ششم قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 11.5 مگابایت


دانلود جزء هفتم قرآن کریم به تفکیک صفحه

دریافت
حجم: 11.4 مگابایت


دانلود جزء سی ام قرآن کریم به تفکیک صفحه
(گردآوری صوت های سایت تبیان)
دریافت
حجم: 5.71 مگابایت
درحال تکمیل...


لینک دانلود ترتیل استاد پرهیزگار به تفکیک صفحه در فایل زیپ:

دانلود به صورت یکجا-588مگابایت