دانلود ترتیل مهدی صیاف زاده به تفکیک صفحه, جزء, سوره با کیفیت عالی

ترتیل استاد مهدی صیاف زاده به تفکیک صفحه و سوره و جزء با کیفیت عالی در این پست از سایت مقربین بارگزاری شده است و با لینک مستقیم قابل دانلود میباشند فایل ها.

لینک های دانلود به تفکیک سوره:


عنوان زمان
سوره حمد00:47
سوره بقره2:25:39
سوره آل عمران1:21:25
سوره نسا1:29:08
سوره مائده1:05:06
سوره انعام1:11:35
سوره اعراف1:14:25
سوره انفال28:31
سوره توبه56:48
سوره یونس41:56
سوره هود43:02
سوره یوسف39:28
سوره رعد20:00
سوره ابراهیم19:52
سوره حجر14:25
سوره نحل44:23
سوره اسرا32:32
سوره کهف33:27
سوره مریم20:39
سوره طه26:58
سوره انبیا24:24
سوره حج25:14
سوره مومنون22:31
سوره نور30:14
سوره فرقان19:21
سوره شعرا29:34
سوره نمل25:38
سوره قصص32:35
سوره عنکبوت22:24
سوره روم17:58
سوره لقمان11:09
سوره سجده08:22
سوره احزاب30:14
سوره سبأ19:43
سوره فاطر18:47
سوره یس16:35
سوره صافات21:21
سوره ص17:09
سوره زمر26:07
سوره غافر27:39
سوره فصلت19:36
سوره شوری18:32
سوره زخرف19:08
سوره دخان08:51
سوره جاسیه11:00
سوره احقاف12:30
سوره محمد12:08
سوره فتح12:32
سوره حجرات07:58
سوره ق08:24
سوره ذاریات07:47
سوره طور06:53
سوره نجم07:44
سوره قمر08:14
سوره الرحمن10:44
سوره واقعه10:54
سوره حدید14:07
سوره مجادله10:15
سوره حشر10:22
سوره ممتحنه09:23
سوره صف05:12
سوره جمعه03:47
سوره منافقون01:06
سوره تغابن05:15
سوره طلاق06:55
سوره تحریم06:42
سوره ملک06:48
سوره قلم06:33
سوره حاقه06:02
سوره معارج05:06
سوره نوح04:55
سوره جن05:57
سوره مزمل04:34
سوره مدثر06:36
سوره قیامت04:00
سوره انسان06:38
سوره مرسلات05:14
سوره نبأ04:41
سوره نازعات04:34
سوره عبس03:45
سوره تکویر02:37
سوره انفطار02:03
سوره فجر03:31
سوره مطففین04:28
سوره انشقاق02:33
سوره بروج02:42
سوره طارق01:42
سوره اعلی01:49
سوره غاشیه02:21
سوره بلد01:58
سوره شمس01:31
سوره لیل01:54
سوره ضحی01:09
سوره شرح00:40
سوره تین00:51
سوره علق01:43
سوره قدر00:44
سوره بینه02:14
سوره زلزله01:01
سوره عادیات01:05
سوره قارعه00:58
سوره تکاثر00:48
آیه عصر00:25
سوره همزه00:50
سوره فیل00:38
سوره قریش00:35
سوره ماعون00:43
سوره کوثر00:19
سوره کافرون00:38
سوره نصر00:32
سوره مسد00:34
سوره اخلاص00:21
سوره فلق00:33
سوره ناس00:50


لینک های دانلود به تفکیک جزء:


عنوان زمان
جزء 159:51
جزء 21:03:29
جزء 31:02:29
جزء 458:26
جزء 51:01:34
جزء 659:16
جزء 71:05:05
جزء 859:59
جزء 955:21
جزء 1055:02
جزء 111:00:48
جزء 121:02:24
جزء 1358:42
جزء 1458:47
جزء 1557:20
جزء 1656:36
جزء 1749:37
جزء 1858:56
جزء 1958:17
جزء 2058:38
جزء 2156:44
جزء 221:02:42
جزء 231:02:12
جزء 2458:21
جزء 251:00:45
جزء 2658:22
جزء 271:02:49
جزء 281:01:58
جزء 291:02:28
جزء 301:00:07


لینک های دانلود به تفکیک صفحه:


عنوان زمان
صفحه 2802:53
صفحه 100:48
صفحه 201:02
صفحه 302:30
صفحه 403:08
صفحه 502:43
صفحه 603:34
صفحه 703:16
صفحه 803:11
صفحه 902:49
صفحه 1002:53
صفحه 1103:17
صفحه 1203:09
صفحه 1303:16
صفحه 1402:55
صفحه 1503:53
صفحه 1602:40
صفحه 1702:59
صفحه 1802:46
صفحه 1903:18
صفحه 2003:01
صفحه 2103:10
صفحه 2202:50
صفحه 2303:04
صفحه 2403:36
صفحه 2503:22
صفحه 2603:18
صفحه 2703:21
صفحه 2902:48
صفحه 3003:35
صفحه 3102:54
صفحه 3202:54
صفحه 3303:30
صفحه 3402:44
صفحه 3503:34
صفحه 3603:46
صفحه 3703:33
صفحه 3803:14
صفحه 3902:39
صفحه 4002:44
صفحه 4102:38
صفحه 4202:55
صفحه 4302:41
صفحه 4403:08
صفحه 4503:18
صفحه 4602:53
صفحه 4702:43
صفحه 4802:47
صفحه 4903:01
صفحه 5003:12
صفحه 5103:06
صفحه 5203:43
صفحه 5302:55
صفحه 5403:19
صفحه 5503:14
صفحه 5602:53
صفحه 5703:05
صفحه 5803:15
صفحه 5903:12
صفحه 6003:12
صفحه 6103:04
صفحه 6202:48
صفحه 6303:00
صفحه 6402:47
صفحه 6502:56
صفحه 6602:57
صفحه 6702:40
صفحه 6802:45
صفحه 6902:08
صفحه 7003:05
صفحه 7103:18
صفحه 7202:49
صفحه 7303:03
صفحه 7402:53
صفحه 7503:04
صفحه 7602:52
صفحه 7703:20
صفحه 7803:11
صفحه 7902:30
صفحه 8002:45
صفحه 8103:26
صفحه 8202:41
صفحه 8302:37
صفحه 8402:44
صفحه 8503:25
صفحه 8603:01
صفحه 8703:30
صفحه 8802:44
صفحه 8902:53
صفحه 9003:33
صفحه 9103:05
صفحه 9203:03
صفحه 9302:43
صفحه 9403:15
صفحه 9503:08
صفحه 9603:09
صفحه 9702:56
صفحه 9803:08
صفحه 9903:04
صفحه 10003:14
صفحه 10103:08
صفحه 10202:46
صفحه 10303:04
صفحه 10402:54
صفحه 10502:56
صفحه 10602:43
صفحه 10702:53
صفحه 10803:02
صفحه 10902:50
صفحه 11002:28
صفحه 11103:15
صفحه 11202:50
صفحه 11303:01
صفحه 11402:54
صفحه 11502:57
صفحه 11603:17
صفحه 11703:30
صفحه 11803:29
صفحه 11903:06
صفحه 12003:34
صفحه 12102:24
صفحه 12202:47
صفحه 12303:27
صفحه 12402:51
صفحه 12503:06
صفحه 12602:49
صفحه 12703:35
صفحه 12803:19
صفحه 12902:51
صفحه 13003:43
صفحه 13103:24
صفحه 13203:21
صفحه 13303:01
صفحه 13402:59
صفحه 13503:22
صفحه 13603:06
صفحه 13703:05
صفحه 13803:01
صفحه 13903:12
صفحه 14003:36
صفحه 14103:01
صفحه 14202:55
صفحه 14302:37
صفحه 14402:43
صفحه 14502:51
صفحه 14602:50
صفحه 14702:55
صفحه 14802:53
صفحه 14903:03
صفحه 15003:37
صفحه 15103:07
صفحه 15203:08
صفحه 15303:00
صفحه 15403:15
صفحه 15503:00
صفحه 15603:11
صفحه 15703:20
صفحه 15803:00
صفحه 15903:03
صفحه 16002:21
صفحه 16102:32
صفحه 16202:48
صفحه 16302:41
صفحه 16402:40
صفحه 16502:39
صفحه 16602:44
صفحه 16702:30
صفحه 16802:46
صفحه 16902:30
صفحه 17002:16
صفحه 17102:51
صفحه 17202:55
صفحه 17303:18
صفحه 17403:10
صفحه 17502:48
صفحه 17602:35
صفحه 17703:03
صفحه 17802:46
صفحه 17902:40
صفحه 18002:40
صفحه 18102:43
صفحه 18202:40
صفحه 18302:48
صفحه 18403:08
صفحه 18502:59
صفحه 18603:06
صفحه 18702:35
صفحه 18802:36
صفحه 18902:49
صفحه 19002:57q
صفحه 19102:31
صفحه 19202:30
صفحه 19302:29
صفحه 19402:33
صفحه 19502:31
صفحه 19602:40
صفحه 19702:47
صفحه 19802:55
صفحه 19902:41
صفحه 20003:05
صفحه 20102:36
صفحه 20202:36
صفحه 20302:46
صفحه 20402:42
صفحه 20502:52
صفحه 20602:57
صفحه 20702:30
صفحه 20802:45
صفحه 20902:54
صفحه 21002:47
صفحه 21104:11
صفحه 21203:06
صفحه 21303:06
صفحه 21403:38
صفحه 21503:14
صفحه 21602:36
صفحه 21703:52
صفحه 21803:02
صفحه 21903:06
صفحه 22002:47
صفحه 22102:58
صفحه 22202:57
صفحه 22302:49
صفحه 22402:51
صفحه 22503:08q
صفحه 22602:58
صفحه 22702:57
صفحه 22803:41
صفحه 22903:04
صفحه 23003:15
صفحه 23102:53
صفحه 23202:51
صفحه 23303:03
صفحه 23403:01
صفحه 23502:47
صفحه 23603:02
صفحه 23703:13
صفحه 23803:11
صفحه 23903:29
صفحه 24003:03
صفحه 24103:43
صفحه 24202:44
صفحه 24302:41
صفحه 24402:50
صفحه 24502:28
صفحه 24602:32
صفحه 24702:45
صفحه 24802:40
صفحه 24903:29
صفحه 25003:07
صفحه 25103:32
صفحه 25203:25
صفحه 25302:57
صفحه 25403:06
صفحه 25502:15
صفحه 25602:54
صفحه 25702:53
صفحه 25803:01
صفحه 25902:55
صفحه 26003:10
صفحه 26102:50
صفحه 26202:18
صفحه 26303:01
صفحه 26402:34
صفحه 26502:43
صفحه 26602:43
صفحه 26702:19
صفحه 26802:40
صفحه 26902:38
صفحه 27003:04
صفحه 27102:44
صفحه 27203:11
صفحه 27303:24
صفحه 27403:46
صفحه 27503:02
صفحه 27603:10
صفحه 27703:11
صفحه 27802:56
صفحه 27902:53
صفحه 28003:07
صفحه 28103:01
صفحه 28202:12
صفحه 28302:52
صفحه 28402:48
صفحه 28503:00
صفحه 28603:02
صفحه 28702:44
صفحه 28802:39
صفحه 28902:39
صفحه 29002:39
صفحه 29102:51
صفحه 29203:06
صفحه 29302:39
صفحه 29402:38
صفحه 29502:53
صفحه 29602:50
صفحه 29703:16
صفحه 29803:38
صفحه 29902:47
صفحه 30002:53
صفحه 30102:59
صفحه 30202:45
صفحه 30302:54
صفحه 30403:12
صفحه 30502:31
صفحه 30602:55
صفحه 30702:59
صفحه 30803:03
صفحه 30903:09
صفحه 31002:52
صفحه 31102:27
صفحه 31202:16
صفحه 31302:30
صفحه 31402:48
صفحه 31502:53
صفحه 31603:24
صفحه 31702:42
صفحه 31802:40
صفحه 31902:40
صفحه 32002:37
صفحه 32102:55
صفحه 32202:02
صفحه 32302:33
صفحه 32402:31
صفحه 32502:17
صفحه 32602:47
صفحه 32702:30
صفحه 32802:29
صفحه 32902:26
صفحه 33002:19
صفحه 33102:18
صفحه 33202:43
صفحه 33302:48
صفحه 33402:34
صفحه 33502:12
صفحه 33602:52
صفحه 33702:27
صفحه 33802:29
صفحه 33902:16
صفحه 34002:30
صفحه 34102:09
صفحه 34202:26
صفحه 34303:09
صفحه 34402:56
صفحه 34502:50
صفحه 34602:57
صفحه 34702:39
صفحه 34802:43
صفحه 34902:43
صفحه 35003:05
صفحه 35103:05
صفحه 35202:55
صفحه 35303:18
صفحه 35403:20
صفحه 35503:50
صفحه 35603:29
صفحه 35702:47
صفحه 35802:32
صفحه 35902:26
صفحه 36002:39
صفحه 36102:46
صفحه 36202:40
صفحه 36302:16
صفحه 36402:57
صفحه 36502:49
صفحه 36602:34
صفحه 36702:57
صفحه 36802:51
صفحه 36903:16
صفحه 37002:51
صفحه 37103:00
صفحه 37202:54
صفحه 37302:48
صفحه 37402:54
صفحه 37502:59
صفحه 37602:40
صفحه 37703:19
صفحه 37802:49
صفحه 37902:51
صفحه 38003:29
صفحه 38102:35
صفحه 38202:57
صفحه 38302:58
صفحه 38403:07
صفحه 38502:48
صفحه 38602:40
صفحه 38703:10
صفحه 38802:56
صفحه 38703:10
صفحه 38903:09
صفحه 39003:01
صفحه 39102:56
صفحه 39202:52
صفحه 39303:07
صفحه 39402:53
صفحه 39502:58
صفحه 39602:58
صفحه 39702:56
صفحه 39803:00
صفحه 39902:36
صفحه 40002:33
صفحه 40102:36
صفحه 40202:27
صفحه 40303:05
صفحه 40402:30
صفحه 40502:45
صفحه 40602:44
صفحه 40702:46
صفحه 40803:04
صفحه 40903:00
صفحه 41002:42
صفحه 41102:46
صفحه 41202:45
صفحه 41302:56
صفحه 41402:40
صفحه 41502:55
صفحه 41602:45
صفحه 41702:41
صفحه 41802:50
صفحه 41902:59
صفحه 42002:58
صفحه 42103:00
صفحه 42202:44
صفحه 42302:55
صفحه 42403:15
صفحه 42503:10
صفحه 42603:29
صفحه 42702:50
صفحه 42802:19
صفحه 42903:02
صفحه 43003:13
صفحه 43102:49
صفحه 43202:58
صفحه 43303:42
صفحه 43403:05
صفحه 43503:46
صفحه 43603:08
صفحه 43703:28
صفحه 43802:57
صفحه 43903:22
صفحه 44002:52
صفحه 44103:12
صفحه 44202:37
صفحه 44302:55
صفحه 44402:51
صفحه 44502:44
صفحه 44603:08
صفحه 44703:35
صفحه 44803:05
صفحه 44903:02
صفحه 45002:38
صفحه 45102:46
صفحه 45203:01
صفحه 45303:14
صفحه 45403:07
صفحه 45503:15
صفحه 45603:22
صفحه 45703:27
صفحه 45802:45
صفحه 45903:34
صفحه 46003:28
صفحه 46103:09
صفحه 46202:26
صفحه 46302:34
صفحه 46402:49
صفحه 46502:38
صفحه 46602:53
صفحه 46702:44
صفحه 46802:50
صفحه 46902:58
صفحه 47002:56
صفحه 47102:48
صفحه 47202:53
صفحه 47302:38
صفحه 47402:36
صفحه 47502:58
صفحه 47602:41
صفحه 47703:17
صفحه 47803:24
صفحه 47903:24
صفحه 48002:55
صفحه 48103:31
صفحه 48203:05
صفحه 48302:54
صفحه 48402:46
صفحه 48502:39
صفحه 48602:58
صفحه 48703:10
صفحه 48803:12
صفحه 48902:24
صفحه 49003:02
صفحه 49103:17
صفحه 49202:50
صفحه 49302:42
صفحه 49402:46
صفحه 49502:54
صفحه 49602:51
صفحه 49703:38
صفحه 49802:30
صفحه 49903:13
صفحه 50002:58
صفحه 50103:24
صفحه 50202:35
صفحه 50302:55
صفحه 50703:13
صفحه 50503:10
صفحه 50602:42
صفحه 50703:03
صفحه 50803:35
صفحه 50902:31
صفحه 51002:56
صفحه 51102:40
صفحه 51202:50
صفحه 51302:52
صفحه 51402:49
صفحه 51502:42
صفحه 51603:28
صفحه 51703:07
صفحه 51803:04
صفحه 51903:18
صفحه 52002:31
صفحه 52103:21
صفحه 52202:47
صفحه 52302:31
صفحه 52402:55
صفحه 52502:43
صفحه 52602:58
صفحه 52703:08
صفحه 52802:38
صفحه 52903:12
صفحه 53003:10
صفحه 53102:49
صفحه 53203:29
صفحه 53303:59
صفحه 53402:44
صفحه 53503:38
صفحه 53603:17
صفحه 53703:09
صفحه 53803:17
صفحه 53903:26
صفحه 54003:13
صفحه 54103:19
صفحه 54202:52
صفحه 54302:57
صفحه 54403:09
صفحه 54502:31
صفحه 54603:10
صفحه 54703:12
صفحه 54802:37
صفحه 54904:10
صفحه 55003:49
صفحه 55102:47
صفحه 55203:47
صفحه 55302:40
صفحه 55402:42
صفحه 55502:34
صفحه 55602:48
صفحه 55702:26
صفحه 55803:06
صفحه 55903:46
صفحه 56003:34
صفحه 56102:56
صفحه 56202:41
صفحه 56303:00
صفحه 56402:42
صفحه 56503:15
صفحه 56602:47
صفحه 56703:13
صفحه 56802:37
صفحه 56903:21
صفحه 57002:42
صفحه 57102:57
صفحه 57202:57
صفحه 57303:00
صفحه 57402:53
صفحه 57503:13
صفحه 57603:56
صفحه 57703:03
صفحه 57803:17
صفحه 57903:59
صفحه 58002:55
صفحه 58103:37
صفحه 58202:48
صفحه 58303:11
صفحه 58403:07
صفحه 58503:33
صفحه 58602:47
صفحه 58702:35
صفحه 58803:32
صفحه 58902:45
صفحه 59002:53
صفحه 59102:41
صفحه 59202:46
صفحه 59302:52
صفحه 59402:45
صفحه 59502:31
صفحه 59602:30
صفحه 59702:18
صفحه 59802:33
صفحه 59902:27
صفحه 60002:25
صفحه 60101:52
صفحه 60201:36
صفحه 60301:43
صفحه 60401:36


منایع:

مقربین+ راسخون.