دانلود ترتیل کامل استاد منشاوی با کیفیت بالا و به تفکیک صفحه و جزء و سوره

دانلود ترتیل کل قران با صدای مانگار و خوش طنین استاد محمد صدیق منشاوی برای اولین بار در بین کلیه سایت های ایرانی با بالاترین کیفیت تقدیم شما عزیزان.

اخرین تغییرات(پنج شنبه11تیر94):

ترتیل به تفکیک سوره تکمیل

ترتیل به تفکیک جزء تکمیل

ترتیل به تفکیک صفحه تکمیل

لینک های دانلود به تفکیک سوره:

فایل صوتی 1. دانلود قرائت سوره الفاتحه

فایل صوتی 2. دانلود قرائت سوره البقره
فایل صوتی 3. دانلود قرائت سوره آل عمران
فایل صوتی 4. دانلود قرائت سوره النساء
فایل صوتی 5. دانلود قرائت سوره المائده
فایل صوتی 6. دانلود قرائت سوره الأنعام
فایل صوتی 7. دانلود قرائت سوره الأعراف
فایل صوتی 8. دانلود قرائت سوره الأنفال
فایل صوتی 9. دانلود قرائت سوره التوبه
فایل صوتی 10. دانلود قرائت سوره یونس
فایل صوتی 11. دانلود قرائت سوره هود
فایل صوتی 12. دانلود قرائت سوره یوسف
فایل صوتی 13. دانلود قرائت سوره الرعد
فایل صوتی 14. دانلود قرائت سوره إبراهیم
فایل صوتی 15. دانلود قرائت سوره الحجر
فایل صوتی 16. دانلود قرائت سوره النحل
فایل صوتی 17. دانلود قرائت سوره الإسراء
فایل صوتی 18. دانلود قرائت سوره الكهف
فایل صوتی 19. دانلود قرائت سوره مریم
فایل صوتی 20. دانلود قرائت سوره طه
فایل صوتی 21. دانلود قرائت سوره الأنبیاء
فایل صوتی 22. دانلود قرائت سوره الحج
فایل صوتی 23. دانلود قرائت سوره المؤمنون
فایل صوتی 24. دانلود قرائت سوره النور
فایل صوتی 25. دانلود قرائت سوره الفرقان
فایل صوتی 26. دانلود قرائت سوره الشعراء
فایل صوتی 27. دانلود قرائت سوره النمل
فایل صوتی 28. دانلود قرائت سوره القصص
فایل صوتی 29. دانلود قرائت سوره العنكبوت
فایل صوتی 30. دانلود قرائت سوره الروم
فایل صوتی 31. دانلود قرائت سوره لقمان
فایل صوتی 32. دانلود قرائت سوره السجده
فایل صوتی 33. دانلود قرائت سوره الأحزاب
فایل صوتی 34. دانلود قرائت سوره سبأ
فایل صوتی 35. دانلود قرائت سوره فاطر
فایل صوتی 36. دانلود قرائت سوره یس
فایل صوتی 37. دانلود قرائت سوره الصافات
فایل صوتی 38. دانلود قرائت سوره ص
فایل صوتی 39. دانلود قرائت سوره الزمر
فایل صوتی 40. دانلود قرائت سوره غافر
فایل صوتی 41. دانلود قرائت سوره فصلت
فایل صوتی 42. دانلود قرائت سوره الشورى
فایل صوتی 43. دانلود قرائت سوره الزخرف
فایل صوتی 44. دانلود قرائت سوره الدخان
فایل صوتی 45. دانلود قرائت سوره الجاثیه
فایل صوتی 46. دانلود قرائت سوره الأحقاف
فایل صوتی 47. دانلود قرائت سوره محمد
فایل صوتی 48. دانلود قرائت سوره الفتح
فایل صوتی 49. دانلود قرائت سوره الحجرات
فایل صوتی 50. دانلود قرائت سوره ق
فایل صوتی 51. دانلود قرائت سوره الذاریات
فایل صوتی 52. دانلود قرائت سوره الطور
فایل صوتی 53. دانلود قرائت سوره النجم
فایل صوتی 54. دانلود قرائت سوره القمر
فایل صوتی 55. دانلود قرائت سوره الرحمن
فایل صوتی 56. دانلود قرائت سوره الواقعه
فایل صوتی 57. دانلود قرائت سوره الحدید
فایل صوتی 58. دانلود قرائت سوره المجادله
فایل صوتی 59. دانلود قرائت سوره الحشر
فایل صوتی 60. دانلود قرائت سوره الممتحنه
فایل صوتی 61. دانلود قرائت سوره الصف
فایل صوتی 62. دانلود قرائت سوره الجمعه
فایل صوتی 63. دانلود قرائت سوره المنافقون
فایل صوتی 64. دانلود قرائت سوره التغابن
فایل صوتی 65. دانلود قرائت سوره الطلاق
فایل صوتی 66. دانلود قرائت سوره التحریم
فایل صوتی 67. دانلود قرائت سوره الملك
فایل صوتی 68. دانلود قرائت سوره القلم
فایل صوتی 69. دانلود قرائت سوره الحاقه
فایل صوتی 70. دانلود قرائت سوره المعارج
فایل صوتی 71. دانلود قرائت سوره نوح
فایل صوتی 72. دانلود قرائت سوره الجن
فایل صوتی 73. دانلود قرائت سوره المزمل
فایل صوتی 74. دانلود قرائت سوره المدثر
فایل صوتی 75. دانلود قرائت سوره القیامه
فایل صوتی 76. دانلود قرائت سوره الإنسان
فایل صوتی 77. دانلود قرائت سوره المرسلات
فایل صوتی 78. دانلود قرائت سوره النبأ
فایل صوتی 79. دانلود قرائت سوره النازعات
فایل صوتی 80. دانلود قرائت سوره عبس
فایل صوتی 81. دانلود قرائت سوره التكویر
فایل صوتی 82. دانلود قرائت سوره الإنفطار
فایل صوتی 83. دانلود قرائت سوره المطففین
فایل صوتی 84. دانلود قرائت سوره الإنشقاق
فایل صوتی 85. دانلود قرائت سوره البروج
فایل صوتی 86. دانلود قرائت سوره الطارق
فایل صوتی 87. دانلود قرائت سوره الأعلى
فایل صوتی 88. دانلود قرائت سوره الغاشیه
فایل صوتی 89. دانلود قرائت سوره الفجر
فایل صوتی 90. دانلود قرائت سوره البلد
فایل صوتی 91. دانلود قرائت سوره الشمس
فایل صوتی 92. دانلود قرائت سوره اللیل
فایل صوتی 93. دانلود قرائت سوره الضحى
فایل صوتی 94. دانلود قرائت سوره الشرح
فایل صوتی 95. دانلود قرائت سوره التین
فایل صوتی 96. دانلود قرائت سوره العلق
فایل صوتی 97. دانلود قرائت سوره القدر
فایل صوتی 98. دانلود قرائت سوره البینه
فایل صوتی 99. دانلود قرائت سوره الزلزله
فایل صوتی 100. دانلود قرائت سوره العادیات
فایل صوتی 101. دانلود قرائت سوره القارعه
فایل صوتی 102. دانلود قرائت سوره التكاثر
فایل صوتی 103. دانلود قرائت سوره العصر
فایل صوتی 104. دانلود قرائت سوره الهمزه
فایل صوتی 105. دانلود قرائت سوره الفیل
فایل صوتی 106. دانلود قرائت سوره قریش
فایل صوتی 107. دانلود قرائت سوره الماعون
فایل صوتی 108. دانلود قرائت سوره الكوثر
فایل صوتی 109. دانلود قرائت سوره الكافرون
فایل صوتی 110. دانلود قرائت سوره النصر
فایل صوتی 111. دانلود قرائت سوره المسد
فایل صوتی 112. دانلود قرائت سوره الإخلاص
فایل صوتی 113. دانلود قرائت سوره الفلق
فایل صوتی 114. دانلود قرائت سوره الناس


لینک های دانلود به تفکیک جزء:


عنوان زمان
جزء 157:04
جزء 255:37
جزء 301:02:31
جزء 401:04:17
جزء 559:00
جزء 601:00:33
جزء 701:00:52
جزء 856:34
جزء 954:03
جزء 1054:07
جزء 1101:02:06
جزء 1201:07:30
جزء 1301:01:29
جزء 1451:28
جزء 1557:15
جزء 1658:10
جزء 1756:20
جزء 1858:29
جزء 1953:50
جزء 2053.16
جزء 2152:55
جزء 2256:30
جزء 2359:56
جزء 2451:15
جزء 2553:39
جزء 2653:24
جزء 2758:24
جزء 2856:07
جزء 2901:04:32
جزء 3001:04:49


لینک های دانلود به تفکیک صفحه:

سوره حمد(دانلود)

صفحه2(دانلود)

صفحه3(دانلود)

صفحه4(دانلود)

صفحه5(دانلود)

صفحه6(دانلود)
صفحه7(دانلود)


صفحه433(دانلود)

صفحه434(دانلود)


باقی صفحات در حال اپلود...اگر صفحه ای خاص مد نظر شما میباشد در قسمت نظرات اعلام کنید تا آن صفحه زودتر اپلود شود.عنوان زمان
منشاوی-صفحه497-دخان19-3902:47
منشاوی-صفحه498-دخان40-59آخر01:57
منشاوی-صفحه499-جاثیه1-1302:49
منشاوی-صفحه500-جاثیه14-2202:32
منشاوی-صفحه501-جاثیه23-3203:10
منشاوی-صفحه502-جاثیه33-37آخر-احقاف1-502:20
منشاوی-صفحه503-احقاف6-1402:42
منشاوی-صفحه504-احقاف15-2002:57
منشاوی-صفحه505-احقاف21-2802:37
منشاوی-صفحه506-احقاف29-35آخر02:24
منشاوی-صفحه507-احقاف1-1102:43
منشاوی-صفحه508-احقاف12-1902:54
منشاوی-صفحه509-احقاف20-2902:51
منشاوی-صفحه510-احقاف30-38آخر02:51
منشاوی-صفحه511-فتح1-902:37
منشاوی-صفحه512-فتح10-1502:53
منشاوی-صفحه513-فتح16-2302:45
منشاوی-صفحه514-فتح24-2802:33
منشاوی-صفحه516-حجرات5-1103:25
منشاوی-صفحه517-حجرات12-18آخر02:55
منشاوی-صفحه518-قاف1-1502:47
منشاوی-صفحه519-قاف-16-3502:50
منشاوی-صفحه520-قاف36-45-ذاریات1-602:07
منشاوی-صفحه521 -ذاریات7-3002:50
منشاوی-صفحه522-ذاریات31-5102:44
منشاوی-صفحه523-ذاریات52-60-طور1-1402:16
منشاوی-صفحه524-طور15-3102:44
منشاوی-صفحه525-طور32-49آخر02:27
منشاوی-صفحه526-نجم1-2602:38
منشاوی-صفحه527-نجم27-4402:38
منشاوی-صفحه528-نجم45-62آخر-قمر1-602:28
منشاوی-صفحه529-قمر7-2702:56
منشاوی-صفحه530-قمر28-4902:55
منشاوی-صفحه531-قمر50-55آخر-الرحمن1-1602:13
منشاوی-صفحه532-الرحمن17-4002:59
منشاوی-صفحه533-الرحمن41-6703:06
منشاوی-صفحه534-الرحمن68-78آخر-واقعه1-1602:40
منشاوی-صفحه536-واقعه51-7603:17
منشاوی-صفحه537-واقعه77-96آخر-حدید1-302:53
منشاوی-صفحه538-حدید4-1103:09
منشاوی-صفحه539-حدید12-1803:41
منشاوی-صفحه540-حدید19-2403:26
منشاوی-صفحه541-حدید25-2903:13
منشاوی-صفحه542-مجادله1-602:46
منشاوی-صفحه343-مجادله7-1103:03
منشاوی-صفحه544-یس55-7002:45
منشاوی-صفحه545-مجادله22آخر-حشر1-302:46
منشاوی-صفحه546-حشر4-903:12
منشاوی-صفحه547-حشر17-2402:45
منشاوی-صفحه548-حشر17-2402:15
منشاوی-صفحه549-ممتحنه1-503:13
منشاوی-صفحه550-ممتحنه6-1103:14
منشاوی-صفحه551-ممتحنه12-13آخر-صف1-502:30
منشاوی-صفحه552-صف6-14آخر03:18
منشاوی-صفحه553-جمعه1-802:28
منشاوی-صفحه554-جمعه9-11آخر-منافقون1-402:25
منشاوی-صفحه555-منافقون5-11آخر02:23
منشاوی-صفحه556-تغابن1-902:36
منشاوی-صفحه557-تغابن10-18آخر02:10
منشاوی-صفحه558-طلاق1-502:43
منشاوی-صفحه559-طلاق6-12آخر03:31
منشاوی-صفحه560-تحریم1-703:15
مشاوی-صفحه561-تحریم8-1210202:46
منشاوی-صفحه562-ملک1-1202:48
منشاوی-صفحه563-ملک13-2603:06
منشاوی-صفحه564-ملک27-30آخر-قلم1-1502:42
منشاوی-صفحه565-قلم16-4203:38
منشاوی-صفحه566-قلم43-52آخر-حاقه1-803:00
منشاوی-صفحه567-حاقه9-3403:38
منشاوی-صفحه568-حاقه35-52آخر-معارج1-1002:47
منشاوی-صفحه569-معارج11-3903:24
منشاوی-صفحه570-معارج40-44-نوح1-1003:18
منشاوی-صفحه571-نوح11-28آخر03:16
منشاوی-صفحه572-جن1-1303:08
منشاوی-صفحه573-جن14-28آخر03:07
مشاوی-صفحه574-مزمل1-1902:53
منشاوی-صفحه575-مزمل20آخر-مدثر1-1702:56
منشاوی-صفحه576-مدثر18-4703:48
منشاوی-صفحه577-مدثر48-56آخر-قیامه1-1903:03
منشاوی-صفحه578-قیامه20-40آخر-انسان1-503:16
منشاوی-صفحه579-انسان-6-2504:02
منشاوی-صفحه580-انسان-26-31آخر-مرسلات1-1902:54
منشاوی-صفحه581-مرسلات20-50آخر03:39
منشاوی-صفحه582-نباء1-3003:11
منشاوی-صفحه583-نباء31-40آخر-نازعات1-1503:25
منشاوی-صفحه584-نازعات16-4603:33
منشاوی-صفحه585-عبس1-42اخر03:56
منشاوی-صفحه586-تکویر1-29آخر02:44
منشاوی-صفحه587-انفطار1-19آخر-مطففین1-602:55
منشاوی-صفحه588-مطففین7-3403:44
منشاوی-صفحه589-مطففین35-36آخر-انشقاق1-2503:11
منشاوی-صفحه590-بروج1-22آخر02:59
منشاوی-صفحه591-طارق1-17آخر-اعلی1-1503:17
منشاوی-صفحه592-اعلی16-19آخر-غاشیه1-26آخر02:54
منشاوی-صفحه593-فجر1-2302:55
منشاوی-صفحه594-فجر24-30-بلد1-20آخر03:03
منشاوی-صفحه595-شمس-1-15آخر-لیل1-1403:03
منشاوی-صفحه596-لیل15-21آخر-ضحی1-11آخر-شرح1-8آخر02:38
منشاوی-صفحه597-تین18آخر-علق1-19آخر02:49
منشاوی-صفحه598-قدر1-5اخر-بینه1-702:46
منشاوی-صفحه599-بینه8آخر-زلزال1-8آخر-عادیات1-902:32
منشاوی-صفحه600-عادیات10-11آخر-قارعه1-11آخر-تکاثر1-8آخر02:05
منشاوی-صفحه601-عصر1-3آخر-همزه1-9آخر-فیل1-5آخر02:01
منشاوی-صفحه602-قریش1-4آخر-ماعون1-7آخر-کوثر1-3آخر01:37
منشاوی-صفحه603-کافرون1-6آخر-نصر1-3اخر-مسد1-5آخر01:55
منشاوی-صفحه604-اخلاص1-4آخر-فلق1-5آخر-ناس1-6آخر1:20


لینک های دانلود از منابع دیگر:

1. معروف ترین و بهترین نسخه ترتیل استاد (مع صدی خفیف و ممتاز!!) که صدا و سیمای ایران، معمولاً این نسخه رو پخش می کنه.

به تفکیک سوره، کیفیت متوسط : سوره حمد  -  یکجا (zip)

به تفکیک سوره، کیفیت عالی :   سوره حمد   -  یکجا (zip)

به تفکیک جزء :   یکجا (zip)

به تفکیک حزب (نیم جزء) :  یکجا (zip)

به تفکیک ربع ( یک چهارم حزب) :  یکجا (zip)

به تفکیک صفحه :  یکجا (zip)

به تفکیک آیه :  یکجا (zip)  (ویژه نرم افزار قران اندروید)

به صورت سه بار تکرار (به تفکیک جزء - کیفیت متوسط) :  یکجا (zip)

به صورت سه بار تکرار (به تفکیک جزء - کیفیت عالی) : یکجا (zip)

 

2. نسخة الاذاعة المصریة : نسخه رادیو قرآن مصر (دون صدی)

سوره حمد   -  یکجا (zip)

 

3. نسخة حفید المنشاوی : یکی از جدیدترین نسخه های منتشر شده از ترتیل استاد که میشه گفت اصلی ترین نسخه ضبط شده هست، در این نسخه هیچ ادیت و تغییری روی صدا انجام نشده و تقریبا میشه صدای طبیعی و حقیقی استاد رو شنید؛ كأنك بجوار الشيخ رحمه الله

سوره حمد  -  یکجا (zip)

*در لینک بالا، فایل آخر ترتیل استاد یعنی از "سوره شرح تا ناس" وجود ندارد که می توانید از صفحه زیر بشنوید یا دانلود کنید:

https://archive.org/details/menshawi-tarti-hafid-059

 

4. نسخة قناة المجد : شبکه المجد، یکی از شبکه های تلویزیونی عربستان هست که ترتیل استاد رو با کیفیت جدید یعنی با اکوی زیاد و جالب (مع صدی کثیر!!) پخش کرده که واقعا زیباست.

به تفکیک جــزء : سوره حمد   -  یکجا (zip)

به تفکیک سوره : سوره حمد  -  یکجا (zip)

 

5. نسخة مع تردید الاطفال : در این نسخه، هر آیه بعد از قرائت استاد، با صدای کودکانه تکرار میشه، که برای آموزش حفظ قرآن به بچه ها خیلی مفید هست.

این نسخه رو قناة سمسم (یک شبکه تلویزیونی عربی که مخصوص کودکان هست) به صورت تصویری و به شکل خیلی زیبایی تهیه و پخش کرده، که همراه صوت قرآن، آیات هم روی تصویر نوشته میشه. توصیه می کنم پدر و مادرهایی که به فکر آموزش قرآن به بچه هاشون هستن، نسخه تصویری رو به هیچ وجه از دست ندن!!

صوتی/ کیفیت متوسط : سوره حمد  -  یکجا (zip)

صوتی/ کیفیــــت بالا    : سوره حمد  -  یکجا (zip)

تصویری(قناة سمسم) : سوره حمد   -  یکجا (zip)

لینک دانلود فایل تصویری سوره های کوچک جزء 30 (عم جزء) رو هم به صورت یکجا میذارم، که پرکاربردتر هست چون برای شروع حفظ بچه ها خیلی مناسبه:

https://archive.org/115--goza-3amma--.flv

 

6. نسخة مع ترجمة فارسیة : در این نسخه بعد از هر آیه، ترجمه فارسی آیه هم قرائت میشه (که فکر کنم بیشتر به لهجه ی مردم افغانستان نزدیک هست!!)

سوره حمد   -  یکجا (zip)

 

7. نسخه موبایل : کم حجم ترین نسخه از ترتیل کل قرآن با صدای استاد منشاوی، با حجم فقط 66 مگابایت، که با فرمت AMR و برای موبایل آماده شده:

سوره حمد   -  یکجا (zip)

 

صدق الله العلی العظیم

http://s5.picofile.com/file/8131899076/menshavi_tasdiq.mp3.htmlلینک های دانلود از منابع دیگر:

راسخون

لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد منشاوی - به تفکیک صفحه (خط عثمان طه)

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی ( لینک مستقیم)


لینک های مستقیم دانلود مجموعه صوتی کامل قرآن کریم قرائت ترتیل با صدای استاد منشاوی - به تفکیک جزء

دانلود قسمت اول مجموعه صوتی کامل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی ( لینک مستقیم )