دانلود ترتیل 3 بار تکرار استاد پرهیزگار با کیفیت خوب

به کسانی که قصد حفظ قرآن را دارند و میخواهند در کنارش از گوش دادن ترتیل هم بهره ببرند دانلود این دوره ترتیل استاد پرهیزگار را پیشنهاد میکنیم که در آن هر آیه 3بار تکرار میشود.

دانلود قسمت اول - با حجم 474 مگابایت (سوره های 1 تا 8 قرآن کریم)

دانلود قسمت دوم - با حجم 469 مگابایت (سوره های 9 تا 27 قرآن کریم)

دانلود قسمت سوم - با حجم 498 مگابایت (سوره های 28 تا 114 قرآن کریم)