دانلود مجموعه صوتی ادعیه ماه مبارک رمضان

دانلود مجموعه صوتی ادعیه ماه مبارک رمضان از جمله دعای روزها,ادعیه و اعمال شب ها,زیارت حامعه کبیره,دعای سحر ماه رمضان,دعای افتتاح ماه رمضان,دعای ابوحمزه ثمالی,دعای اللهم هذا شهر,دعای جوشن کبیر,دعای جوشن صغیر,دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام,مناجات حضرت علی و...تقدیم به کاربران محترم سایت مقربین.

دعای هر روز ماه مبارک رمضان:
دعای روز اول ماه مبارک رمضان1:14
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان0:57

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان0:47


دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان1:36


دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان0:53


دعای روز ششم ماه مبارک رمضان0:44


دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان0:52
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان0:45
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان1:06
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان0:49
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان1:13
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان0:58
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان0:58
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان0:58
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان1:17


دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان0:53
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان1:04
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان0:58
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان0:55
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان0:53
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان0:54
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان1:13
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان1:01
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان0:55
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان0:47
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان0:42
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان0:55
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان0:50
دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان0:50
دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان0:48
ادعیه و اعمال شب ها:عنوان زمان
دعای جوشن کبیر با نوای حجت الاسلام پناهیان به همراه روضه و دعای قرآن3:04:57
قرائت دعای جوشن کبیر و قرآن به سر گرفتن حجت الاسلام پناهیان در شب بیست و یکم3:39:16
حاج میثم مطیعی | دعای جوشن کبیر - شب 19 رمضان 13921:53:46
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 912:01:03
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 19 رمضان 911:15:25
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی - شب 23 رمضان 881:55:01
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 881:47:46
قرائت دعای جوشن کبیر شب نوزدهم ماه رمضان17/5/911:42:06
دعای ابوحمزه با نوای حاج محمود کریمی01:18:05
دعای جوشن کبیر1:10:40
دعای جوشن کبیر1:14:00
دعای جوشن صغیر46:16
دعای جوشن کبیر01:13:14
 زیارت جامعه کبیره:


عنوان زمان
زیارت جامعه کبیره امام نقی الهادی (ع) - با صدای میثم مطیعی35:10
زیارت جامعه کبیره امام نقی (ع) - با صدای محمود کریمی58:33
زیارت جامعه کبیره با نوای حاج محمود کریمی01:18:51دعای سحر:

دعای سحر ماه مبارک رمضان-تصویری15:34دعای افتتاح ماه رمضان:


عنوان زمان
مهدی سماواتی- قرائت دعای افتتاح22:44
دعای افتتاح-محمدرضا طاهری (تصویری)32:20
حاج میثم مطیعی | دعای افتتاح 1392/4/2843:28
دعای افتتاح-محمود کریمی (تصویری)17:48
دعای افتتاح-حاج مرتضی طاهری (تصویری)23:05
دعای افتتاح14:53
دعای افتتاح26:50
دعای افتتاح18:53
دعای افتتاح با نوای حاج محمود کریمی33:48


دعای ابوحمزه ثمالی:


عنوان زمان
سید قاسم موسوی قهار- قرائت فرازهائی از دعای ابوحمزه ثمالی در حضور رهبر معظم انقلاب 1393/04/0806:38
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش پنجم) 1392/5/322:56
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش چهارم) 1392/5/220:19
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش سوم) 1392/4/3115:41
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش دوم) 1392/4/3013:05
حاج میثم مطیعی | فراز ابتدایی دعای ابوحمزه ثمالی 1392/4/2926:24
دعای ابوحمزه ثمالی با صدای سید حسن نصرالله9:28
دعای ابوحمزه با نوای حاج محمود کریمی01:18:05
دعای اللهم هذا شهر:


عنوان زمان
حاج میثم مطیعی | اللهم رب شهر رمضان 1392/5/22:23
دعای اللهم هذا شهر رمضان29:53


دعای جوشن صغیر:

دعای جوشن صغیر46:16


دعای جوشن کبیر:


عنوان زمان
دعای جوشن کبیر با نوای حجت الاسلام پناهیان به همراه روضه و دعای قرآن3:04:57
قرائت دعای جوشن کبیر و قرآن به سر گرفتن حجت الاسلام پناهیان در شب بیست و یکم3:39:16
حاج میثم مطیعی | دعای جوشن کبیر - شب 19 رمضان 13921:53:46
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 912:01:03
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 19 رمضان 911:15:25
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی - شب 23 رمضان 881:55:01
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 881:47:46
قرائت دعای جوشن کبیر شب نوزدهم ماه رمضان17/5/911:42:06
دعای جوشن کبیر1:10:40
دعای جوشن کبیر1:14:00
دعای جوشن کبیر01:13:14دعای اللهم ارزقنی حج:

دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام02:11


مناجات حضرت علی:


عنوان زمان
محمدرضا غلامرضا زاده-مناجات امیرالمومنین علی (ع)06:14
فرازهائی از مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه-محمد هلباوی04:43
مناجات مسجد کوفه29:43متفرقه:


برادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت اول30:38
برادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت دوم57:55
فایل صوتی دانلود مثنوی افشاری با صدای استاد شجریان - 4.56 مگابایت
فایل صوتی دانلود ربنا با صدای استاد شجریان - 4.12 مگابایت
فایل صوتی دانلود ربنا با صدای جواد ذبیحی - 3.82 مگابایت
فایل صوتی دانلود مناجات (بیات ترک) با صدای جواد ذبیحی - 4.53 مگابایت
فایل صوتی دانلود مناجات (بیات راجع) با صدای جواد ذبیحی - 4.56 مگابایت
فایل صوتی دانلود دعای سحر با صدای قاسم موسوی قهار - 17.4 مگابایت
فایل صوتی دانلود دعای سحر با صدای محمد اصفهانی - 13.8 مگابایت
فایل صوتی دانلود دعای سحرگاهان با صدای قاسم رفعتی - 4.88 مگابایت
فایل صوتی دانلود تواشیح اسما الحسنی - 350 کیلوبایت