کلیپ های اموزش حرفه ای طراحی چهره

در این پست به یکی از محبوب ترین مطالب میپردازیم یعنی اموزش حرفه ای طراحی چهره که در قالب 12 کلیپ میتوانید این اموزش ها را دانلود کنید.

عنوان زمان
آموزش طراحی چهره - طراحی نمونه ای از4/3 صورت 07:49
آموزش طراحی چهره - طراحی نمونه ای از تمام رخ صورت 32:22
آموزش طراحی چهره - ابزارهای طراحی و کاربرد آن 08:02
آموزش طراحی چهره - طراحی صورت 1 08:15
آموزش طراحی چهره - طراحی صورت 2 08:05
آموزش طراحی چهره - طراحی چشم 04:20
آموزش طراحی چهره - طراحی گوش 01:28
آموزش طراحی چهره - طراحی لب 03:01
آموزش طراحی چهره - طراحی بینی 04:46
آموزش طراحی چهره - طراحی نمونه ای از نیم رخ صورت 24:35
آموزش طراحی چهره - طرح اولیه صورت 01:29
آموزش طراحی چهره - طراحی نمونه ای از صورت 20:00