کنکور های سراسری 84 تا 93 داخل کشور رشته ریاضی+پاسخ تشریحی

سوالات کنکور سراسری داخل کشور رشته ریاضی سال 84 تا 93 را با پاسخ تشریحی در این پست میتوانید دانلود کنید.برای پست های سوالات کنکور سایت هم بجای اینکه تصویر عده ای را بگذاریم در حال کنکور دادن از تصاویر بسیار زیباتر هر چند بی ربط(شاید هم با ربط!!) استفاده میکنیم.


توضیحدریافت سوالاتدریافت پاسخ تشریحی
سراسری ریاضی داخل کشور 84
سراسری ریاضی داخل کشور 85
سراسری ریاضی داخل کشور 86
سراسری ریاضی داخل کشور 87
سراسری ریاضی داخل کشور 88
سراسری ریاضی داخل کشور 89
سراسری ریاضی داخل کشور 90
سراسری ریاضی داخل کشور 91
سراسری ریاضی داخل کشور 92
سراسری ریاضی داخل کشور 93

رمز فایل ها:mogharrabin.ir
منابع:riazisara.ir و konkur.in و kanoon.ir و...