با استفاده از ربات Spam Bot از ریپورت اسپم تلگرام خارج شوید